Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sākums

Vāgnera iela 20

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, telpa T2, T3
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Vertikālas platas joslas, kas pieslēdzas horizontālai. Trafarets piegleznots. Kartušas, Rozetes kārtotas pamīšus. Pelēki, zilgani toņi, Melnas, baltas gaismēnas.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare uz 1863. gada apmetuma.
Datējums
1863. gads
Saglabātība
Izpētes laikā apmierinoša.
Literatūra
Veinberga K., Strupule V. Rīga, Vāgnera iela 20. Arhitektoniski māksliniciskā izpēte. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1999 AIG arhīva Nr. 0814

Tirgoņu iela 5-7

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas, logaila
Novietne
2. stāvs, telpa pret pagalmu
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Iluzors sienas panelējums. Cokola daļā - Iluzoras metāla margas. Pildiņos - Rozete ovāla un Pogas veida tvereklis iluzors.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Zudis līdz ar ēkas pārbūvi.
Literatūra
1. Diapozitīvi un planšete ar rekonstrukciju SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" arhīvā. 2. Strupule V. Klasicisms Rīgas gleznotajos interjeros//Žurn. Studija,-Nr.6, 1999

Tirgoņu iela 5-7

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko - klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Augu vītne ap rāmja kontūrjoslu. Ornamenta sabiezinājums uz pildiņa vertikālās ass.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.70.,80. gadi
Saglabātība
Apmetums uzskaldīts. Zudis līdz ar ēkas pārbūvi.
Literatūra
Diapozitīvi SIA "Arhitektoniskās izpētes grupas" arhīvā.