Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sākums

Skārņu iela 22, Ekes konvents

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.
Tehnika
Kaļķa-līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums.Pakāpjveida arhitektoniska detaļa virs Nišas. Ornaments "Auss skrimstala" vai Rolverks. Siena dalīta taisnstūros ar stilizētiem liliju ziediņiem stūros. Melnbalts kolorīts. Moresku stils ietekmējis.
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gs.sākums
Saglabātība
Atsegts fragments virs nišas. Restaurēts (Bokmanis)
Literatūra
1. Lēvalde D.Rīga, Skārņu iela 22. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, - Rīga, AIG, 1999 2. Strupule V. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos. 16.-18.gs. maģistra darbs, - Rīga, 2003 2.Strupule V. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arh. un māksla Rīgā. Idejas un objekti. Rīga "Neputns" 2004 41.-57.lpp.

Skārņu iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms
Vieta
Siena
Novietne
2.st.
Tehnika
Kaļķa-līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Kompozīcijas augšējā daļa - Drapērija ar grafiski attēlotām krokām un bārkstīm. Virs stangas ornaments "Auss skrimstala".
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gs.1.cet.
Saglabātība
Saglabājusies kompozīcijas augšējā daļa. Restaurēts.
Literatūra
1. V.Strupule. Interieurmalereien in den Bϋrgerhausern Rigas 16.-18.Jahrhundert.//Geschichte in Schichten. Wand- und Deckenmalerei im städtischen Wohnbau des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Lübeck, 2002 171.lpp. 2.StrupuleV. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arh. un māksla Rīgā. Idejas un objekti. Rīga "Neputns" 2004 41.-57.lpp. 3. Strupule V. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos. 16.-18.gs. Maģistra darbs, - Rīga, 2003

Laipu iela 8, bij.Franciskāņu klosteris

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms
Vieta
Siena
Novietne
2.st.
Tehnika
Kaļķa-līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Drapērija cokola daļā ar gaismēnām un mežģīņveida bārkstīm. Virs piekarināmās stangas pamīšus izkārtota Tulpe un Heraldiskā lilija.
Stratigrāfija
Virs slāņa ar datējumu: ANNO 1605
Datējums
17.gs.1.cet.
Saglabātība
Ilgstoši atradies atmosfēras iedarbībā pēc ugunsgrēka ēkā.
Literatūra
1. Rīga, Laipu 8, bij.Franciskāņu klosteris. AMIzpēte. AIG, R.,1999 (sējums pazudis) 2. V.Strupule. Interieurmalereien in den Bϋrgerhausern Rigas 16.-18.Jahrhundert.//Geschichte in Schichten. Wand- und Deckenmalerei im städtischen Wohnbau des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Lübeck, 2002 171.lpp. 3. V.Ulmane-Strupule. Franciskāņu klosteris-neatminētā Vecrīgas mīkla.//Strudija. 1999 Nr.8 4. StrupuleV. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arh. un māksla Rīgā. Idejas un objekti. Rīga "Neputns" 2004 41.-57.lpp.

Laipu iela 8, bij.Franciskāņu klosteris

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.
Tehnika
Kaļķa-līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Drapērijas cokola daļā ar gaismēnām un mežģīņveida bārkstīm. Drap. augšmalā tumši pelēka Lenta apvij sarkani pelēku joslu. Sienas plaknē klājošs ornaments ar neregulāriem burbuļiem, starp kuriem sārti āboli un pumpuroti zariņi. Augļi.
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gs.1.cet.
Saglabātība
Ilgstoši atradies atmosfēras iedarbībā pēc ugunsgrēka ēkā.
Literatūra
1. Rīga, Laipu 8, bij.Franciskāņu klosteris. AMIzpēte. AIG, R.,1999 (sējums pazudis) 2. V.Strupule. Interieurmalereien in den Bϋrgerhausern Rigas 16.-18.Jahrhundert.//Geschichte in Schichten. Wand- und Deckenmalerei im städtischen Wohnbau des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Lübeck, 2002 171.lpp. 3. V.Ulmane-Strupule. Franciskāņu klosteris-neatminētā Vecrīgas mīkla.//Studija. 1999 Nr.8 4. StrupuleV. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arh. un māksla Rīgā. Idejas un objekti. Rīga "Neputns" 2004 41.-57.lpp. 5. Dirveiks I., Strupule V.,Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Laipu iela 8, bij Franciskāņu klosteris. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1999 - AIG arhīva Nr. 0554

Laipu iela 8, bij.Franciskāņu klosteris

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms
Vieta
 
Novietne
2.stāvs, vidus telpa
Tehnika
Kaļķa-līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums.Drapērija cokola daļā. Sienas plaknē simetriski izkārtotas 2 kompozīcijas - Augļi, kārtoti uz vertikālas ass. Balsta konstruktīvs elements - kolonnas kāta augšdaļa vai shematisks trauks. Sienas augšdaļā melni sarkanas "iekārtas drapērijas".
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gs.3.cet.
Saglabātība
Cokola drapērija praktiski zudusi. Siena ilgstoši atradusies atmosfēras iedarbībā pēc ugunsgrēka ēkā.
Literatūra
1. Rīga, Laipu 8, bij.Franciskāņu klosteris. AMIzpēte. AIG, R.,1999 (sējums pazudis) 2. V.Strupule. Interieurmalereien in den Bϋrgerhausern Rigas 16.-18.Jahrhundert.//Geschichte in Schichten. Wand- und Deckenmalerei im städtischen Wohnbau des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Lübeck, 2002 171.lpp. 3. V.Ulmane-Strupule. Franciskāņu klosteris-neatminētā Vecrīgas mīkla.//Strudija. 1999 Nr.8 4.StrupuleV. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arh. un māksla Rīgā. Idejas un objekti. Rīga "Neputns" 2004 41.-57.lpp. 5. Dirveiks I., Strupule V.,Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Laipu iela 8, bij Franciskāņu klosteris. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1999 - AIG arhīva Nr. 0554