Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sākums

Kaļķu iela 11

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.
Tehnika
Eļļas krāsas, dzelteni tonēta grunts
Sižets
Gleznojums. Ainavas. Rāmju sistēma. Marmorizējums paneļos. Jūras ainava. Flitas tipa Buru kuģis ar Īslandes karogu. Grizajs - marmora Vāze. Vīteņaugiem apaugusi triumfa arka - Drupas. Buru laiva ar sīku figūru pārīti tajā.
Stratigrāfija
1. slānis uz apmetuma
Datējums
1785.-1802.g.
Saglabātība
Uz 2 sienām, apmierinoša. Pašreiz nav eksponēts, segts ar riģipsi.
Literatūra
1. Lēvalde D., Bikše Z. Rīga, Kaļķu 11. Arh.māksl.inventarizāc.un interjeru izpēte. Rīga,AIG,1997, - AIG arhīvs Nr. 0839 2. Interieur malerien in den Bürgerhausern Rigas, 16.-18.Jahrhundert.// Denkmalpflege in Lübeck 4. Geschichte in Schichten. Internationales Symposium 2000 in Lübeck. - Lübeck, 2002 S.171.179. 3. Klasicisms Rīgas gleznotajos interjeros// Studija, - Nr.6,1999

Kaļķu iela 11

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas cokola daļa
Novietne
2.st.
Tehnika
Eļļas krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Cokolā lentveida Rusti ar gaismēnām. Virs cokola iluzors plastiskais dekors - Rāmju sistēma. To rotā Augu ornaments.
Stratigrāfija
1.slānis uz apmetuma
Datējums
1785.-1802.g.
Saglabātība
Neliels fragments
Literatūra
Lēvalde D., Bikše Z. Rīga, Kaļķu 11. Arh.māksl.inventarizāc.un interjeru izpēte. Rīga,AIG,1997, - AIG arhīvs Nr.0839

Vaļņu iela 25

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas, griesti
Novietne
Jumta stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Horizontālais trīsdalījums. Ornamenta josla virs cokola. Uzšļakstījums cokolā. Frīze - Augu ornaments, Astragāls. Perimetrālas joslas griestos - Vīnogulāji.
Stratigrāfija
1. slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Zudis, ēka uzbūvēta no jauna.
Literatūra
Taurena R., Strupule V., Zviedrāns J. Rīga, Vaļņu iela 25. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte., Rīga, AIG, 2001, - AIG arhīvs Nr.0833

Vaļņu iela 25

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas, griesti
Novietne
Jumta stāvs
Tehnika
Līmes krāsas uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Cokols ar kontūru - pelēks ar melnu. Ornamenta josla virs cokola - Lapu Vītne. Sienu - griestu sadurā pušķos saņemta Drapērija ar vītu aukliņu sējumu - Virve. Perimetrālas joslas griestos - Vīnogulāji.
Stratigrāfija
3. apdares slānis
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Zudis, ēka uzcelta no jauna
Literatūra
Taurena R., Strupule V., Zviedrāns J. Rīga, Vaļņu iela 25. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte., Rīga, AIG, 2001, - AIG arhīvs Nr.0833

Vaļņu iela 25

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko
Vieta
Sienas cokola daļa
Novietne
2.st.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols ar kontūru - Tumšs cokols, melns Uzšļakstījums. Melna līnija zem augšmalas. 2.- Melns cokols ar sarkanu kontūrlīniju.Siena balsināta - Monohroms.
Stratigrāfija
1.,2. slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs.vidus, 3.cet.
Saglabātība
Zudis, ēka uzcelta no jauna
Literatūra
Taurena R., Strupule V., Zviedrāns J. Rīga, Vaļņu iela 25. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte., Rīga, AIG, 2001, - AIG arhīvs Nr.0833