Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sākums

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Ailas uz pagrabu sānu plakne
Novietne
1.st.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Akants vijumos (pelēks, melns, zilgans, balts)
Stratigrāfija
2. slānis
Datējums
18.gs.1.cet.
Saglabātība
Saglabājies nišas augšdaļā. Aila no jauna aizmūrēta.
Literatūra
1.Strupule, V.,Cine, I.Interjeru AMIzpēte. AIG. 1996 AIG arhīva nr. 1758, 1759

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko
Vieta
Siena
Novietne
2.st.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Cokols ar kontūru. Iluzoras profiljoslas. Lapu Vītnes - Ziedi kā Festoni cokola daļā.
Stratigrāfija
1. slānis uz aizmūrējuma
Datējums
18.gs.3.cet.
Saglabātība
Konstatēts nelielā laukumā sienas lejasdaļā uz ailas aizmūrējuma. Pārējā plaknē slānis zudis
Literatūra
1.Strupule, V.,Cine, I.Interjeru AMIzpēte. AIG. 1996 AIG arhīva nr. 1758, 1759 4. V.Strupule. VĒSTURE ŠĶĒRSGRIEZUMĀ. ĒKA VECRĪGĀ, AUDĒJU IELĀ 10. BŪVVĒSTURE. 14.-18. gadsimts.//žurn.Mākslas vēsture un teorija, 2008, 10

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Horizontālais trīsdalījums. Sienas plaknē - Lenta, tajā iekārts Medaljons, Rozes - Ziedi, Akants - Lapu Vītnes. Iluzors konsoles galdiņš, uz tā Vāzes. Uzšļakstījums fonā .Rozetes frīzē. Cokolā - Festoni.
Stratigrāfija
6. slānis
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Daļēji uz 3 sienām. Šobrīd, visticamāk, zudis.
Literatūra
1.Strupule, V.,Cine, I.Interjeru AMIzpēte. AIG. 1996 AIG arhīva nr. 1758, 1759 2. Strupule V. Klasicisms Rīgas gleznotajos interjeros//Žurn. Studija,-Nr.6, 1999 3. V.Strupule. VĒSTURE ŠĶĒRSGRIEZUMĀ. ĒKA VECRĪGĀ, AUDĒJU IELĀ 10. BŪVVĒSTURE. 14.-18. gadsimts.//žurn.Mākslas vēsture un teorija, 2008, 10 4. StrupuleV. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arh. un māksla Rīgā. Idejas un objekti. Rīga "Neputns" 2004 41.-57.lpp.

Zirgu iela 28

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Gotika
Vieta
Siena
Novietne
Telpa aiz dīles
Tehnika
Līmes kaļķa krāsa
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Golgātas aina no Kristus ciešanu cikla ikonoloģiski tradicionālā izpildījumā.Galvaskauss krusta pakājē, bet abpus krustam divas figūras (Jaunava Marija un evanģēlists Jānis)
Stratigrāfija
?
Datējums
15.gs.
Saglabātība
Zudusi kompozīcijas augšējā daļa.
Literatūra
Zviedrāns J. AMInventarizācija.

Smilšu iela 5, Haberlands

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, T2, T3
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Rāmju sistēma.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1787.g.
Saglabātība
Nomazgāts. saglabājušās rāmju kontūras, supraportu ~ robežas
Literatūra
Veinberga,K., Strupule, V.Rīga, Smilšu ila 5, Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. 2.stāvs. -R., AIG, 1998, -AIG arhīva nr. 0827