Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kaļķu iela 7 - 9

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Griesti
Novietne
4. stāvs, T48
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Kasetējums stilizēts. Pamīšus kārtotas rāmju un vainadziņu rindas./ Vainags lauru. Rozete.
Stratigrāfija
-
Datējums
19.gs. sākums
Saglabātība
labi saglabājies visā griestu plaknē.
Literatūra
Griezīte L., Jēkabsone I.,Jēkabsons Ģ. Rīga, Kaļķu iela 7/9.AMI, Sēj. 2. Fotofiksācija, - Rīga, AIG, 1992