Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 21.

Arhitektūra
Profānā apbūve. Dannenšterna nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
1. stāvs, zāle.
Tehnika
Tempera ? uz apmetuma
Sižets
Gleznojums.Rāmju sistēma. Platākajā - gleznota Klusā daba - galds ar grāmatām. Grizajs. Rāmja augšdaļā Drapērija kā Festoni. Supraports dekorēts analogi. Šaurākajos rāmjos Akants, Gliemežvāks, Augu ornaments.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs. beigas
Saglabātība
1980. gados - fiksācijas laikā - apmierinoša. Vairākus gadu desmitus atradies neapdzīvotā ēkā.
Literatūra
Attēli SIA "Ahitektoniskās Izpētes Grupa" arhīvā. Teorētisku krāsaino rekonstrukciju veica I.Cine.