Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 21. Dannenšterna nams.

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, pagalma piebūve.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Horizontālais trīsdalījums. Cokola, durvju kontūrjosla - Lapu Vītne ar sārtiem pumpuriem. Uzšļakstījums visā sienu plaknē. Frīzes joslā Lenta, tajā iesieta lauru Lapu Vītne - Festoni. Virs tiem Augu ornaments - sakrustoti zariņi.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs. beigas, 19.gs. sākums
Saglabātība
Fragmentāra. Vairākus gadu desmitus pavada neapdzīvotā celtnē.
Literatūra
Attēli SIA "Ahitektoniskās Izpētes Grupa" arhīvā. Teorētisku krāsaino rekonstrukciju veica I.Cine.