Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms
Vieta
Siena
Novietne
2.st.
Tehnika
Kaļķa-līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Kompozīcijas augšējā daļa - Drapērija ar grafiski attēlotām krokām un bārkstīm. Virs stangas ornaments "Auss skrimstala".
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gs.1.cet.
Saglabātība
Saglabājusies kompozīcijas augšējā daļa. Restaurēts.
Literatūra
1. V.Strupule. Interieurmalereien in den Bϋrgerhausern Rigas 16.-18.Jahrhundert.//Geschichte in Schichten. Wand- und Deckenmalerei im städtischen Wohnbau des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Lübeck, 2002 171.lpp. 2.StrupuleV. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arh. un māksla Rīgā. Idejas un objekti. Rīga "Neputns" 2004 41.-57.lpp. 3. Strupule V. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos. 16.-18.gs. Maģistra darbs, - Rīga, 2003