Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Laipu iela 8, bij.Franciskāņu klosteris

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms
Vieta
 
Novietne
2.stāvs, vidus telpa
Tehnika
Kaļķa-līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums.Drapērija cokola daļā. Sienas plaknē simetriski izkārtotas 2 kompozīcijas - Augļi, kārtoti uz vertikālas ass. Balsta konstruktīvs elements - kolonnas kāta augšdaļa vai shematisks trauks. Sienas augšdaļā melni sarkanas "iekārtas drapērijas".
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gs.3.cet.
Saglabātība
Cokola drapērija praktiski zudusi. Siena ilgstoši atradusies atmosfēras iedarbībā pēc ugunsgrēka ēkā.
Literatūra
1. Rīga, Laipu 8, bij.Franciskāņu klosteris. AMIzpēte. AIG, R.,1999 (sējums pazudis) 2. V.Strupule. Interieurmalereien in den Bϋrgerhausern Rigas 16.-18.Jahrhundert.//Geschichte in Schichten. Wand- und Deckenmalerei im städtischen Wohnbau des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Lübeck, 2002 171.lpp. 3. V.Ulmane-Strupule. Franciskāņu klosteris-neatminētā Vecrīgas mīkla.//Strudija. 1999 Nr.8 4.StrupuleV. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arh. un māksla Rīgā. Idejas un objekti. Rīga "Neputns" 2004 41.-57.lpp. 5. Dirveiks I., Strupule V.,Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Laipu iela 8, bij Franciskāņu klosteris. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1999 - AIG arhīva Nr. 0554