Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma, daļēji uz koka pasijas.
Sižets
Uzšļakstījums pelēks uz balta fona. Cokols ar kontūru - pelēks ar melnu kontūru. Uz koka pasijas, daļēji uz apmetuma Melnbalts Akants - Lapu Vītne - Gleznojums. Supraports sarkans.
Stratigrāfija
Sākotnējais slānis
Datējums
1680.,90. gadi
Saglabātība
Slikta
Literatūra
1.1.Strupule V., Cine I. Rīga, Audēju 10. Interjeru AMIzpēte, - Rīga,AIG,1996, - AIG arhīva Nr. 1758, 1759 2. V.Strupule. VĒSTURE ŠĶĒRSGRIEZUMĀ. ĒKA VECRĪGĀ, AUDĒJU IELĀ 10. BŪVVĒSTURE. 14.-18. gadsimts.//žurn.Mākslas vēsture un teorija, 2008, 10