Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Siena
Novietne
3.st.telpa virs caurbrauktuves
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Ādas tapešu imitācija - melni ierāmētas slejas, okera dzeltens Akants (bez ēnojuma)
Stratigrāfija
Sākotnējais slānis
Datējums
1680.,90. gadi
Saglabātība
1990. gados saglabāusies kompozīcijas augšējā daļa. Pašreizējā situācija - ?
Literatūra
1.Strupule, V.,Cine, I.Interjeru AMIzpēte. AIG. 1996 AIG arhīva nr. 1758, 1759 2.Geschichte in Schichten. Wand- und Deckenmalerei im stadtischen Wohnbau des Mittelalters und der fruhen Neuzeit/Strupule V. Interieurmalereien in den Burgerhausern Rigas, 16,-18.Jahrhundert, - Lubeck, 2002, - S.174 3. Arh. un māksla Rīgā. idejas un objekti./Strupule V. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.- Rīga, Neputns, 2004, - 45.,46.lpp. 4. V.Strupule. VĒSTURE ŠĶĒRSGRIEZUMĀ. ĒKA VECRĪGĀ, AUDĒJU IELĀ 10. BŪVVĒSTURE. 14.-18. gadsimts.//žurn.Mākslas vēsture un teorija, 2008, 10