Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Ailas uz pagrabu sānu plakne
Novietne
1.st.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Akants vijumos (pelēks, melns, zilgans, balts)
Stratigrāfija
2. slānis
Datējums
18.gs.1.cet.
Saglabātība
Saglabājies nišas augšdaļā. Aila no jauna aizmūrēta.
Literatūra
1.Strupule, V.,Cine, I.Interjeru AMIzpēte. AIG. 1996 AIG arhīva nr. 1758, 1759