Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Zirgu iela 28

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Gotika
Vieta
Siena
Novietne
Telpa aiz dīles
Tehnika
Līmes kaļķa krāsa
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Golgātas aina no Kristus ciešanu cikla ikonoloģiski tradicionālā izpildījumā.Galvaskauss krusta pakājē, bet abpus krustam divas figūras (Jaunava Marija un evanģēlists Jānis)
Stratigrāfija
?
Datējums
15.gs.
Saglabātība
Zudusi kompozīcijas augšējā daļa.
Literatūra
Zviedrāns J. AMInventarizācija.