Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kaļķu iela 11

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.
Tehnika
Eļļas krāsas, dzelteni tonēta grunts
Sižets
Gleznojums. Ainavas. Rāmju sistēma. Marmorizējums paneļos. Jūras ainava. Flitas tipa Buru kuģis ar Īslandes karogu. Grizajs - marmora Vāze. Vīteņaugiem apaugusi triumfa arka - Drupas. Buru laiva ar sīku figūru pārīti tajā.
Stratigrāfija
1. slānis uz apmetuma
Datējums
1785.-1802.g.
Saglabātība
Uz 2 sienām, apmierinoša. Pašreiz nav eksponēts, segts ar riģipsi.
Literatūra
1. Lēvalde D., Bikše Z. Rīga, Kaļķu 11. Arh.māksl.inventarizāc.un interjeru izpēte. Rīga,AIG,1997, - AIG arhīvs Nr. 0839 2. Interieur malerien in den Bürgerhausern Rigas, 16.-18.Jahrhundert.// Denkmalpflege in Lübeck 4. Geschichte in Schichten. Internationales Symposium 2000 in Lübeck. - Lübeck, 2002 S.171.179. 3. Klasicisms Rīgas gleznotajos interjeros// Studija, - Nr.6,1999