Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Vaļņu iela 25

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas, griesti
Novietne
Jumta stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Horizontālais trīsdalījums. Ornamenta josla virs cokola. Uzšļakstījums cokolā. Frīze - Augu ornaments, Astragāls. Perimetrālas joslas griestos - Vīnogulāji.
Stratigrāfija
1. slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Zudis, ēka uzbūvēta no jauna.
Literatūra
Taurena R., Strupule V., Zviedrāns J. Rīga, Vaļņu iela 25. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte., Rīga, AIG, 2001, - AIG arhīvs Nr.0833