Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Vaļņu iela 25

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko
Vieta
Sienas cokola daļa
Novietne
2.st.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols ar kontūru - Tumšs cokols, melns Uzšļakstījums. Melna līnija zem augšmalas. 2.- Melns cokols ar sarkanu kontūrlīniju.Siena balsināta - Monohroms.
Stratigrāfija
1.,2. slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs.vidus, 3.cet.
Saglabātība
Zudis, ēka uzcelta no jauna
Literatūra
Taurena R., Strupule V., Zviedrāns J. Rīga, Vaļņu iela 25. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte., Rīga, AIG, 2001, - AIG arhīvs Nr.0833