Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Pils iela 6, Haberlands

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
1.st.vestibils
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma, marmorizējums
Sižets
Rāmju sistēma. Marmorizējums. Cokols ar iluzoru profiljoslu.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1795.g.
Saglabātība
Augšdaļā slānis zudis
Literatūra
Strupule V., Taurena R., Cine I. Rīga, Pils iela 6. AMIzpēte. Rīga, AIG, 2002