Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 22

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko - klasicisms
Vieta
Sienas cokola daļa
Novietne
 
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols kontrastējošs, monohroma sienas plakne. Monohroms.
Stratigrāfija
4 -6 slāņi uz 1770.g. apmetuma
Datējums
1770 - 19.gs.sāk.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Lēvalde, D. Rīga, Skārņu 22. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, Arh.izp.gr., 1999 - AIG arh.Nr.0792