Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 22

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
 
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Trafarets. Tumšs Cokols, dzeltena vai pelēcīga sienas plakne, ornamentāla Frīze - Palmetes.
Stratigrāfija
~ 5 -7 slānis uz 1770. gada apmetuma
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Lēvalde, D. Rīga, Skārņu 22. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, Arh.izp.gr., 1999 - AIG arh.Nr.0792