Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Smilšu iela 5, Haberlands

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
 
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums.Iluzora Rāmju sistēma. Gaismēnas. Augu ornaments Lapu Vītnes. Supraports - gleznojumi ar t.pelēku, brūnu uz zila fona.Sižets nav nolasāms. Iebūvēts servējamais skapis iekļauts kompozīcijā.
Stratigrāfija
Sākotnējā apdare
Datējums
1787.g.
Saglabātība
Fragmentāra. Kompozīcijas augšadaļa zudusi. Ornaments nav nolasāms.
Literatūra
Veinberga,K., Strupule,V. R.,Smilšu 5. Arhit. māksl. inventarizācija. 2.stāvs.- Rīg, AIG, 1998, AIG arhīva nr. 0827