Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Torņa iela 3/5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
2.st.T22 (bij.sadalīta 2 telpās)
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma, uzšļakstījums
Sižets
Dzeltena siena. Uzšļakstījums sarkans, melns. Cokola, durvju kontūrjosla - 6,5cm plata ar rombu ornamentu.
Stratigrāfija
8.slānis uz sākotn.apmetuma
Datējums
18.gs.beigas
Saglabātība
Sienas lejasdaļā 44,5cm augst. nav krāsojuma, varbūt bijis panelis.Zudusi augšdaļa.
Literatūra
Lēvalde D.,Taurena R. R.,Torņa iela 3/5. Interjeru arh.māksl. izpēte.Sējums 2 - R.,AIG, 2001, - AIG arhīva nr. 0805