Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Torņa iela 3/5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
2.st.T22
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols ar kontūru - 41cm tumšaks dzeltens ar sarkanu kontūru. Siena gaišāka dzeltena. Monohroms.
Stratigrāfija
7. slānis
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Lēvalde D.,Taurena R. R.,Torņa iela 3/5. Interjeru arh.māksl. izpēte.Sējums 2 - R.,AIG, 2001, - AIG arhīva nr. 0805