Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks
Vieta
Griesti koka
Novietne
Zem ērģeļu balkona
Tehnika
Eļļas krāsas uz koka
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Kristus parādīšanās Jānim.
Stratigrāfija
Sakotnējs?
Datējums
18.gs.vidus
Saglabātība
Restaurēts
Literatūra