Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Doma laukums 1, Doma baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks
Vieta
Griesti koka
Novietne
Zem ērģeļu balkona
Tehnika
Eļļas krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Ercenģeļa parādīšanās Tobijam
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
18.gs.vidus?
Saglabātība
Restaurēts
Literatūra