Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kaļķu iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko
Vieta
Griesti ar plastisku līstīšu ģeometrisku dekoru
Novietne
Telpa aiz dīles 1.stāvā
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums, zili Rokaji uz zaļganīga fona
Stratigrāfija
3. slānis
Datējums
18.gs.3.cet.
Saglabātība
Slikta. Kompozīcija nav konstatēta.
Literatūra
Dirveiks I.,Lēvalde D.,Lūsēns M. Ēka Rīgā, Kaļķu ielā 10. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 1. sēj. - Rīga, AIG, 1998, -AIG arh.nr.0762