Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kaļķu iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko - klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs paglma piebūve T23
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Ainavas. Cokola daļā (52-60cm)zaļa zāle uz pelēka fona. Augstāk zilganas Debesis. Visā sienas laukumā 315cm augstumā.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.1.puse?
Saglabātība
Slikta. Pilna kompozīcija nav konstatēta
Literatūra
Dirveiks I.,Lēvalde D.,Lūsēns M. Ēka Rīgā, Kaļķu ielā 10. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 1. sēj. - Rīga, AIG, 1998, -AIG arh.nr.0762