Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 19, Sv.Pētera baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Baroks
Vieta
Cits, ērģeļu luktas
Novietne
Ērģeļu luktas pildiņi
Tehnika
Eļļas krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Apskaidrošana
Stratigrāfija
Sākotnēja
Datējums
17.gs.b.?, 18.gs.s. 1734.g. (ērģeles)
Saglabātība
Zudusi
Literatūra
VKPAI PDC 1930. gados V.Penģerota rakstīta pase.