Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Torņa iela 3/5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas, griesti
Novietne
2.st.T31
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Gleznojums - Frīze. Ornamenta josla virs cokola. Zemfrīzes ornamenta josla. Frīzes fons tumši brūns - Melnā frīze. Perimetrālas joslas griestos. Platākajā bijis gleznots ornaments.
Stratigrāfija
Sākotnēja uz 1807.g.apmetuma
Datējums
1807.g.
Saglabātība
Fragmentāra, zudis frīzes gleznojuma un griestu joslas ornaments
Literatūra
Lēvalde D.,Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Torņa iela 3/5. Interjeru arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1998 - AIG arhīva Nr.0804