Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Torņa iela 3/5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
3.st.T32
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Gleznojums.Cokols tumšs, gaiša siena, gleznota Frīze. Ornamenta josla virs cokola. Zemfrīzes ornamenta josla. Frīzes fons tumši zils./Melnā frīze.
Stratigrāfija
Sākotnēja uz 1807.g.apmetuma
Datējums
1807.g.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Lēvalde D.,Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Torņa iela 3/5. Interjeru arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1998 - AIG arhīva Nr.0804