Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Torņa iela 3/5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.T21
Tehnika
L īmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Ainavas pa visu sienu plakni. Priekšplānā mežs, koki, skats uz pilsētu pāri ūdens tilpnei. Augstāk, iespējams, uz griestiem Debesis.
Stratigrāfija
Sākotnējs uz 1807.g.apmetuma
Datējums
1807.g.
Saglabātība
Atsegts fragmentāri
Literatūra
Lēvalde D.,Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Torņa iela 3/5. Interjeru arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1998 - AIG arhīva Nr.0804