Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Vecpilsētas iela 17

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Siena
Novietne
2.stāvs T22
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Drapērija ~1.40 m augstumā. Noslēdzas ar akantu un augļu grupu joslu./ Akants. Augļi.
Stratigrāfija
3. slānis uz apmetuma
Datējums
17.gs.2.puse.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra
Literatūra
Veinberga K., Dirveiks I. Dzīvojamā ēka Rīgā, Vecpilsētas ielā 17. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.-Rīga, AIG, 1997, - AIG arhīvā Nr.0809