Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 3

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griesti siju-dēļu
Novietne
1. stāva dīles pārsegums
Tehnika
Līmes krāsa uz koka, siju šķērsgr. 25-28x30cm
Sižets
Gleznojums. Augu ornaments stilizēts. Lauru zari, Vīnogulāji, Akants. Divu blakus siju pretējie spoguļi ornamentēti ar līdzīgu motīvu. Dēļi virs sijām apgleznoti ar 28-30cm pārrāvumiem - siju vietas.Griestu dēļu klājs kalpojis arī par 2.st. grīdu.
Stratigrāfija
Sākotnēja
Datējums
17.gs.beigas, 18.gs.sākums
Saglabātība
Griesti izzāģēti un zuduši 1980. gadu 1. pusē
Literatūra
Cinis A. Dzīvojamā ēka Rīgā, Mārstaļu ielā 3. Pirmsprojekta izpēte; ēkas arhitektoniskā izpēte.-Rīga, KPRPK, 1984