Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mazā Pils iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Pildrežģa sienas
Novietne
2. stāvs, telpa T4, T5/6
Tehnika
Balsinājums, līmes krāsa uz pildrežģa
Sižets
Cokols melns- 30cm. Pildrežģa siena.Koka karkass balsināts, aizpildījums apmests ar kaļķu javu, balsināts. Monohroms. Vienlaikus ar siju-dēļu griestu gleznojumu, kur redzami mākoņi (skat.Nr.99) .
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
17.gs.4.cet.
Saglabātība
 
Literatūra
Markova L., Lēvalde D. Rīga, M.Pils iela 6, 2. stāvs. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.-Rīga, AIG, 2002 AIG arhīva nr. 0856