Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mazā Pils iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, T1
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Cokols. Iespējams, rāmju iekšpusē bijis Gleznojums. Augu ornaments. Uzšļakstījums fonā.
Stratigrāfija
Sākotnējs uz esošā apmetuma
Datējums
19.gs. sākums
Saglabātība
Slikta, uz sienām S1, S2 ne vairāk kā 25%
Literatūra
Markova L., Lēvalde D. Rīga, Mazā Pils iela 6, 2. stāvs. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.-Rīga, AIG, 2002 - AIG arhīva nr. 0856