Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mazā Pils iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas augšdaļa
Novietne
2. stāvs, T6
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma.
Sižets
Frīze. Gleznojums. Uz gaiši zaļa fona ar melnu uzšļakstījumu gleznots ornaments./ Uzšļakstījums.
Stratigrāfija
-
Datējums
19. gs. sākums
Saglabātība
Slikta Neliels fragments virs krāsns.Kompozīcija nav nosakāma.
Literatūra
Markova L., Lēvalde D. Rīga, Mazā Pils iela 6, 2. stāvs. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.-Rīga, AIG, 2002 - AIG arhīva nr. 0856