Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Anglikāņu iela 3

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas, griesti
Novietne
3.st. T35,36
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālā trīsdalījuma un rāmju sistēmas apvienojums. Uzšļakstījums. Supraports tumši brūns. Sienas gaiši pelēkas ar tumšu uzšļakstījumu. Frīze, rāmju joslā - Trafarets. Perimetrālas joslas griestos.
Stratigrāfija
Sākotnēja
Datējums
1790. gadi-19.gs.sāk.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Špaks A.,Lēvalde D., Jēkabsone I. Ēka Rīgā, Anglikāņu ielā 3. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un interjeru izpēte.-Rīga, AIG, 1995 AIG arhīva Nr. 0652