Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kaļķu iela 7 - 9

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, T 33
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Cokols ar iluzoru profiljoslu. Frīze. Marmorizējums cokolā. Pelēki, brūni toņi. Frīzē - Lapu Vītne; Ziedi. 2 slāņi. 2.slānis - tikai lapu vītne. Zaļi, brūni, sārti u.c. toņi.
Stratigrāfija
-
Datējums
19.gs. sākums
Saglabātība
fragmentāra
Literatūra
Griezīte L., Jēkabsone I.,Jēkabsons Ģ. Rīga, Kaļķu iela 7/9.AMI, Sēj. 2. Fotofiksācija, - Rīga, AIG, 1992