Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kaļķu iela 7 - 9

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, T35
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Cokols ar kontūru. Frīze. Palmetes motīvs. Trafarets. Gleznojums.Zilgani un pelēki toņi.
Stratigrāfija
-
Datējums
19.gs. sākums
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Griezīte L., Jēkabsone I.,Jēkabsons Ģ. Rīga, Kaļķu iela 7/9.AMI, Sēj. 2. Fotofiksācija, - Rīga, AIG, 1992