Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kaļķu iela 7 - 9

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
4. stāvs T49
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Iluzori pilastri. Arabeska. Jaunākā sistēma. Tuva T48 kompozīcijai (sk Nr.119). Saglabājies arī griestu gleznojums (Nr.122)
Stratigrāfija
Gleznojums 3 slāņos
Datējums
19.gs. sākums
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Griezīte L., Jēkabsone I.,Jēkabsons Ģ. Rīga, Kaļķu iela 7/9.AMI, Sēj. 2. Fotofiksācija, - Rīga, AIG, 1992