Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Griesti
Novietne
1. stāvs, T 13
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Dekoratīvs krāsojums. Perimetrālas joslas griestos. Rāmja iekšpusē Astragāls - pērlīšu rinda. Vienlaikus ar sienu krāsojumu uz audekla.
Stratigrāfija
-
Datējums
19.gs. 1.puse
Saglabātība
Fragmentāra. 1980. gados pārklāts ar apmetumu, jo rest. koncepcija paredzēja kopijas rekonstrukciju, kas nav realizēta.
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719