Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Ampīrs
Vieta
Grīda
Novietne
2. stāvs, T24
Tehnika
Eļļas krāsa uz dēļiem
Sižets
Iluzors parkets. Bloku parketa attēlojums
Stratigrāfija
6. slānis
Datējums
19.gs. 1. cet.
Saglabātība
Neliels fragments pie kolonnas
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719