Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Klostera iela 2. Sv. Marijas Magdalēnas baznīca

Arhitektūra
Sakrālā celtne
Stils
Gotika
Vieta
Siena
Novietne
Centrālā joma rietumu gala siena 2. stāva līmenī
Tehnika
Kaļķa-līmes krāsa uz javas pārzieduma
Sižets
Gleznojums. Zondāžā atsegta liela mēroga šķietami rotējoša Rozete ar 4 sarkaniem un 4 rūtotiem "dzirnavu spārniem".
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1417-1431
Saglabātība
Apmierinoša
Literatūra
Dirveiks I., Strupule V. Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca. Interjeru arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, - Rīga, Arihitektoniskās Izpētes Grupa, 2006