Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Griesti
Novietne
2. stāvs
Tehnika
Eļļas tempera uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Iluzors kupols. Kasetējums. Perspektīvā gleznotas kasetes. Plafona centrā rozete gleznota. Pa griestu perimetru iluzori profilēti rāmji un lauru vītne./ Rozete. Perimetrālas joslas griestos.
Stratigrāfija
 
Datējums
18.gs. beigas
Saglabātība
 
Literatūra
Zviedrāns J.,Veinberga K.,Rīga, Miesnieku iela 4, Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Ieejas vestibils, kāpņu telpa, 2. stāva interjeri un pagalma fasāde 1. stāva līmenī. Sējums 2.-Rīga, AIG, 2002-02-26. AIG arhīva Nr. 0205 Cine I.,Taurena R.,Robežniece A. Rīga, Miesnieku iela 4, Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana. Sējums 3. - Rīga, AIG, 15.07.2003. AIG arhīva Nr. 0206