Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Laipu iela 5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, 3. dzīvoklis
Tehnika
Tempera (?) uz apmetuma
Sižets
Kolonāde. Starp kolonnām - Ainavas. Arhitektūra antīkā. Drupas. Figurāls -mazas figūriņas. Kolonnu kāti dalīti rustos, kuros attēloti putni un cilvēku figūriņas.Saišķu kapitelis kolonnām.
Stratigrāfija
Virs 18.gs.beigu, 19.gs. sākuma gleznojuma
Datējums
19.gs. 1.cet.
Saglabātība
Atsegts fragmentāri 1983. gadā dzīvokļa remonta laikā. Pilna kompozīcija nav noskaidrota. Nav eksponēts.
Literatūra
1. VKPAI Pieminekļu dokumentācijas centrā 1983. gada 3. februāra zinātniski metodiskās padomes atzinums. Parakstījuši I.Lancmanis, D.Čoldere 2. VKPAI Pieminekļu dokumentācijas centrā - mākslas priekšmeta uzskaites lapa. Teksts, plāna skice. sastādījusi D.Čoldere.