Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Laipu iela 5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, telpa T22
Tehnika
Cokols - eļļas krāsā, siena - līmes krāsas
Sižets
Horizontālais trīsdalījums - Cokols pelēks. Sienas plakne gaiši zila. Frīze. Gleznojums frīzē uz dzeltenīga fona. Augu ornaments melni pelēkos toņos.
Stratigrāfija
5 (6?) slānis uz 18.gs. beigu apmetuma.
Datējums
19.gs. 2. cet.
Saglabātība
Fragmentāri konstatēts zondāžās, nav eksponēts.
Literatūra
1. Veinberga K. Rīga, Laipu iela 5. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1998AIG arhīva Nr. 0855