Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Laipu iela 5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Griestu ieloce, daļēji griestu plakne
Novietne
2. stāvs, telpa T26
Tehnika
eļļas krāsa uz apmetuma
Sižets
Griestu plafonu ierāmē josla, kuru ar griestu ieloci "saista" sarkanas un sārtas lentas. Gleznojumā brūni, sarkani, gaiši sārti toņi./ Perimetrālas joslas griestos. Lenta.
Stratigrāfija
 
Datējums
18.gs. beigas, 19.gs. sākums
Saglabātība
Slikta. Konstatēts fragmentāri, kompozīcija nav nosakāma. Sienu gleznojums zudis.
Literatūra
1. Veinberga K. Rīga, Laipu iela 5. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1998AIG arhīva Nr. 0855