Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 1

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Virs nišas segmenta pārsedzes
Novietne
1. stāvs, telpa T9. Gleznojums attiecināms uz iepriekšējo būvapjomu.
Tehnika
Līmes (kaļķa ?) krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Augu ornaments. Melnbalts kolorīts. Ornamenta raksturs nav nosakāms.
Stratigrāfija
?
Datējums
pirms 19.gs.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra
Literatūra
Špaks A.,Beitāns K.,Lēvalde D.,Taurena R., Veinberga K. Rīga, Miesnieku iela 1. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Sēejums 1. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1996 AIG arhīva Nr. 0195