Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Alksnāja iela 14

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms
Vieta
Sienā izlauzta niša
Novietne
1. stāvs, halle
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Melnbalts kolorīts. Florāls vai ģeometrisks ornaments melni pelēkos toņos.
Stratigrāfija
sākotnēja uz apmesta mūra izlauzuma
Datējums
17.gs. 1.cet.
Saglabātība
Neliels fragments, kompozīcija nav nosakāma
Literatūra
I.Dirveiks, I.Cine, R.Taurena, J.Zviedrāns. Rīga, Alksnāja iela 14. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 1. sējums. Apjoms, plānojums un interjeri (izņemot 1.stāvu un pagrabu ēkas kreisajā pusē).- Rīga, AIG, 1998-AIG arhīva Nr. 0651