Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Alksnāja iela 14

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, telpa T205
Tehnika
Sarkanas līmes krāsas grafiti uz apmetuma.
Sižets
Gadaskaitlis. Uzraksts ar brīvu roku: "ANNO 1624"
Stratigrāfija
?
Datējums
1624
Saglabātība
Fiksēts zondāžā, nav eksponēts
Literatūra
I.Dirveiks, I.Cine, R.Taurena, J.Zviedrāns. Rīga, Alksnāja iela 14. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 1. sējums. Apjoms, plānojums un interjeri (izņemot 1.stāvu un pagrabu ēkas kreisajā pusē).- Rīga, AIG, 1998-AIG arhīva Nr. 0651