Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Pils laukums 3

Arhitektūra
Sabiedriska ēka. Rīgas pils
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
Priekšpils ZR korpuss 1. stāva telpa T109/110
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma bez cokola. Gaišu sienas plakni ierāmē spilgts oranži sarkans rāmis. Rāmim melna kontūra. Rāmī bijis melns ornaments (nav noskaidrots). Trafarets.
Stratigrāfija
2. slānis uz 19.gs.1.cet. apmetuma
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Konstatēts zondāžās sienas lejasdaļā, augstāk apmetums zudis.
Literatūra
D.Lēvalde, I.Jēkabsone, Ģ.Jēkabsons. Rīgas pils. Priekšpils interjeru arhitektoniski māksliniciskā izpēte.- Rīga, AIG_KROKS,1994 (AIG arhīva Nr. 1975)